Hans Droppert

Mijn familie

Ik woon samen met de liefde van mijn leven Hanneke Sanders, die ik in 1988 ontmoet heb. Zij is bestuurskundige.

Mijn vader (Toon Meijs) is geboren in Leiden in 1903 en gestorven in 1970 in Tiel. Hij heeft een technische opleiidng (vergelijkbaar met de HTS) en heeft gewerkt als machinist op de grote vaart en later als bedrijfsleider bij een scheepwerf en een metaalfabriek in Tiel. Later heeft hij een verzekeringsbedrijf gestart.
In de tweede wereledoorlog heeft hij in het verzet en bij de knokploegen gezeten.

Mijn moeder is geboren in Vlaardingen in 1910 en gestorven in Tiel in 1992. Als zeemansvrouw was zij heel onafhankelijk.

Ik had twee zussen, die ook nu allebei zijn overleden: een halfzus Tonny van mijn moederskant en een halfzus Lucy van mijn vaderskant. Met de kinderen van mijn zus Tonny heb ik nog veel contact.

Ik heb een zoon Anthony, die getrouwd is met Veronique en twee kinderen heeft, mijn trotse kleinkinderen Dylan en Rosalie.