Hans Droppert

Mijn achtergrond

Ik ben in 1969 afgestudeerd in de wis- en natuurkunde aan de RU Utrecht. Mijn afstudeerrichting was bedrijfseconometrie (Operations Research). 
In 1969 ben ik bij Akzo gaan werken. Ik heb dat 22 jaar gedaan met diverse functies: productieplanning, logistiek, marketing, strategische planning en ICT.

In mijn vrije tijd was ik actief in mijn woonplaats Nijmegen. Ik was vakbondskaderlid en ik stond aan de wieg van het Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen. Hier heb ik me bezig gehouden met allerlei projecten, zoals werknemersplannen in bedrijven, bouw van water- en windkrachtcentrales, buurteconomie, betaald educatief verlof, derde wereld projecten etc.

In 1992 ben ik regionaal directeur geworden van Arbeidsvoorziening in Limburg, waar ik leiding gaf aan 20 arbeidsbureaus en centra vakopleiding. In totaal bijna 700 werknemers.

In 2000 werd Arbeidsvoorziening opgeheven. Ik ben toen voor mezelf begonnen als adviseur op de arbeidsmarkt. In het begin samen met Inge Willems in Wise Up. Later als ZZP-er. Ik heb hier projecten gedaan op het gebied van de arbeidsmarkt en advies gegeven aan gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen.

Vanaf 2006 ben ik in een aantal Raden van Toezicht gaan zitten van St. Jans Gasthuis in Weert, Citaverde college in Roermond (agrarisch opleiedingscentrum), stg. SMO in Helmond (maatschappelijke opvang)  en Stg. SSOE in Eindhoven (speciaal onderwijs).

Sinds 2012 ben ik vrijwilliger bij de LEV groep als ouderenadviseur en vrijwilliger maatschappelijk werk.


Ik ben ook een trotse opa, hou van wandelen en ga veel op vakantie.